POPOLNO DELOVNO ORODJE

Dostopnost kabine in nadgradnje olajša vsakodnevno delo voznika in vzdrževanje vozila. Vozilo K proizvajalca Renault Trucks ni samo tovorno vozilo, ampak je popolno delovno orodje za povečanje donosnosti.