DOGOVOR O UPRAVLJANJU PODATKOV

Spoštovani,

V lasti imate povezana vozila.


V tem okviru sporazum o upravljanju podatkov določa pogoje, po katerih se vaši telematski podatki zbirajo in obdelujejo skladno z veljavnimi zakoni.


Ker potrebujemo vašo privolitev, vas prosimo, da podpišete ta sporazum.

Sl-si_slovenian_RT_SAS_DMA_DOGOVOR O UPRAVLJANJU PODATKOV_v1.0.pdf

Za dodatne informacije stopite v stik s prodajno organizacijo svojega pooblaščenega trgovca Renault Trucks*.


Sprememba lastništva

Ob morebitni prodaji svojih vozil ste dolžni:


- Obvestiti novega lastnika o nujnosti podpisa tega sporazuma z družbo Renault Trucks.

- Izpolniti spodnji spletni obrazec.


Če ste novi lastnik vi, ste dolžni:


- Stopiti v stik s pooblaščenim trgovcem Renault Trucks in podpisati sporazum o upravljanju podatkov.

- Izpolniti spodnji spletni obrazec.Obveščam, da sem spodaj navedena vozila prenesel(-la) na novega lastnika.
Novi lastnik je na voljo na tem naslovu:

2Mo

Prenehanje veljavnosti

Če želite prekiniti sporazum o upravljanju podatkov, prosimo, da izpolnite spodnji obrazec, ga podpišete in pošljite skenirano kopijo vašemu pooblaščenemu trgovcu Renault Trucks*.
Obrazec za prekinitev sporazuma o upravljanju podatkov.pdf

*Za lažje iskanje najbližjega trgovca uporabite Iskalnik trgovcev