Pričevanja

Renault Trucks K - Litva - Vilniaus Regiono Keliai

Gradnja

RENAULT TRUCKS K - LITHUANIA - VILNIAUS REGIONO KELIAI

Firma vykonávajúca údržbu verejnej cestnej siete v regióne Vilnius má na starosti odstraňovanie snehu a solenie miestnych komunikácií. Saulius Batvinksas, vedúci mechanického oddelenia spoločnosti, vymenúva výhody Renault Trucks K, na ktorých sú nainštalované snežné pluhy.

VILNIAUS REGIONO KELIAI 

 

1990 : rok založenia.

300 : počet zamestnancov.

32 : 32, vrátane 1 vozidla Renault Trucks K a 8 vozidiel Renault Kerax.

2 000 KM : celková dĺžka miestnych komunikácií.

VILNIAUS REGIONO KELIAI
Prečo ste si vybrali Renault Trucks K?

Saulius Batvinskas — Špecifikovali sme naše požiadavky a vo výberovom konaní sa ukázalo, že naše očakávania spĺňa Renault Trucks K. Je dokonale prispôsobený našim požiadavkám – práve také vozidlo potrebujeme: rozumná spotreba, vysoká odolnosť teplotným rozdielom a korózii.

 

Aké sú jeho hlavné výhody?

S.B — Vysoký výkon motora a brzdný účinok. Vozidlo má plne chránené bubnové brzdy. Sú veľmi užitočné a efektívne, keď v lete pracujeme v lomoch a v zime na cestách. Má tiež redukčnú prevodovku. Tá je veľmi výhodná v zime počas solenia, ktoré sa nevykonáva vo vysokej rýchlosti.

5%

Úspora paliva vďaka Renault Trucks K porovnaní s ostatnými vozidlami vo vozovom parku.

Je výhodou aj spotreba vozidla?

S.B — Naše vozidlá majú vysokú spotrebu kvôli vysokej hmotnosti nákladu. Vozidlá Renault Trucks K však spotrebúvajú o 5 % menej ako naše ostatné vozidlá. Do nádrže sa zmestí približne 350 litrov paliva, čo nám zabezpečí dojazd 500 až 600 kilometrov.

VILNIAUS REGIONO KELIAI

„S Renault Trucks K sme nemali žiadne problémy.“

Saulius Batvinskas
V akých podmienkach pracujú vaše vozidlá?

S.B — Podmienky boli špecifikované v technických požiadavkách: vozidlá musia byť schopné pracovať pri teplote od – 40 ° C do + 40 ° C. Napríklad počas tejto zimy napriek teplote až – 30 °C sme s prevádzkou Renault Trucks nemali žiadne problémy.

K ďalším výhodám Renault Trucks K patrí aj oceľový nárazník a skutočnosť, že všetky životne dôležité jednotky sú dostatočne chránené.

 

 

Aké vybavenie pomáha vodičom počas práce?

S.B — Vďaka tvaru vonkajších spätných zrkadiel má vodič veľmi široký výhľad a zrkadlá sú dostatočne chránené pred snehom. Kolesá, ktoré sú zapustené pod vozidlo, nespôsobujú odstriekavanie snehu po bokoch vozidla. Pokiaľ ide o komfort v kabíne, v Renault Trucks mysleli na všetko. Vyhrievané sedačky sú nastaviteľné výškovo a vertikálne. Naši vodiči si chvália aj dostatok priestoru v kabíne. Tento priestor je výhodný najmä vtedy, keď musí mať vodič so sebou aj kufrík s náradím.

NÁZOR VODIČA
RENAULT TRUCKS K - LITHUANIA - VILNIAUS REGIONO KELIAI

Ricardas Kasperavicius, vodič Renault Trucks K.

Práca, ktorú vykonáva 36-ročný Ricardas Kasperavicius, do značnej miery závisí od počasia. S vozidlom odhŕňa sneh, solí a jazdí nielen v noci, ale aj v dopravnej špičke na jednej z frekventovaných ciest z malej historickej obce Trakai do 30 kilometrov vzdialeného Vilniusu. Do spoločnosti nastúpil pred 15 rokmi: „Riadiť Renault Trucks K mi je potešením – všetko je tiché a nevznikajú žiadne vibrácie. Túto zimu sme v Litve zaznamenali výrazný pokles teploty a husté sneženie. Ricardasovi sa Renault Trucks K dokonale hodí na úsek cesty, o ktorý sa stará.

„Do vozidla môžete naložiť až 11 ton soli alebo piesku, teda viac ako do iných nákladných vozidiel,“ vysvetľuje. Nižšia spotreba paliva je ďalšou z kľúčových výhod Renault Trucks K. Hoci presný údaj nepozná, Ricardas je často svedkom situácie, keď sa vozidlo z misie vráti s viac ako do polovice plnou nádržou. Vozidlo je obzvlášť vhodné pre prácu v mestskom prostredí a je naň možné namontovať až dva snežné pluhy. „Umožňuje nám urobiť viac, a činnosť vykonávať rýchlejšie. Prácu, ktorú teraz dokážem urobiť sám, by inak museli robiť dve vozidlá,“ zdôrazňuje Ricardas. Rýchlosť však musí sprevádzať bezpečnosť, a to najmä v nepriaznivých poveternostných podmienkach. Vodič musí používať predný a postranný pluh s vysokou mierou obozretnosti. Mnoho činností je potrebné vykonávať simultánne za súčasného sledovania dopravnej situácie a monitorovania efektivity odhŕňania snehu a solenia. To si vyžaduje veľkú koncentráciu. „Musíte byť veľmi opatrní; všetko sa robí pomocou spätných zrkadiel,“ vysvetľuje vodič. Keďže obec Trakai sa nachádza v poľnohospodárskej a zalesnenej oblasti, Ricardas sa niekedy pohybuje aj v menej prístupnom teréne, kde môže ľahko uviaznuť. V takejto situácii je veľmi dôležitá uzávierka diferenciálu. „Počas jazdy po poli môžu začať zadné kolesá prešmykovať.

Vďaka uzávierke je však situácia jednoduchšia. Pomocou tohto systému je možné zabezpečiť záber kolies aj na druhej hnanej náprave, takže vozidlo sa môže oveľa ľahšie pohybovať vpred,“ vysvetľuje vodič.

Set canonical URL
Off