PRAVNE INFORMACIJE

Off

PRAVNE INFORMACIJE

GLAVNI UREDNIK

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Uporabo spletnega mesta www.renault-trucks.com ureja francosko pravo.

Renault Trucks SASU je to spletno mesto razvil za izobraževalne namene, za namene posredovanja informacij posameznikom ter za namene komunikacije. Po njem lahko svobodno brskate. Informacije na tem spletnem mestu lahko kopirate izključno za osebno in nekomercialno rabo, pod pogojem, da ohranite vse vsebovane navedbe v zvezi s pravicami reproduciranja in intelektualne lastnine. Informacij s tega spletnega mesta, vključno z besedilom, slikami, animacijami in zvočnimi posnetki, ni dovoljeno razširjati, spreminjati, posredovati, ponovno uporabiti, prenasloviti ali uporabiti v javne ali komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Renault Trucks SASU. Dostopanje do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo tudi naslednji pogoji (“Splošni pogoji”) ter vsi veljavni zakoni. Z dostopanjem do tega spletnega mesta in brskanjem po njem sprejemate te splošne pogoje brez pridržkov ter soglašate, da prevladajo nad vsakršnim drugim dogovorom med uporabnikom in Renault Trucks SASU.

SPLOŠNI POGOJI

1/ Celotna vsebina tega spletnega mesta (zlasti fotografije, videoposnetki, besedila, logotipi, slike …) je zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, ki so last Renault Trucks oziroma ima slednji zanje licenco.

2/ Renault Trucks SASU si bo prizadeval, da bodo podatki na tem spletnem mestu točni in ažurni, vendar pa v zvezi s tem ne more dajati nikakršnega jamstva in ne more prevzeti odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v vsebini spletnega mesta.

INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU SO NA VOLJO TAKŠNE, KOT SO. SO INFORMATIVNEGA ZNAČAJA, NISO ZAVEZUJOČE IN SE JIH NE SME ENAČITI Z NASVETI.

Renault Trucks SASU si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni in/ali popravi vsebino informacij tega spletnega mesta, pri čemer Renault Trucks SASU, člani njegove mreže ali njegovi zaposleni ne morejo prevzeti odgovornosti za morebitne posledice takšnih sprememb ali popravkov. Renault Trucks SASU nikakor ne more jamčiti za izčrpnost informacij in zavrača vsakršno odgovornost za morebitne nenatančnosti in netočnosti, opustitve ali tipkarske napake, kot tudi za vsakršno škodo, ki je posledica nedovoljenega vdora tretje osebe, zaradi katerega je prišlo do spremembe informacij, ki so na voljo na tem spletnem mestu.

Renault Trucks SASU V NOBENEM PRIMERU NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI DO TRETJIH OSEB ZA KAKRŠNOKOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, DO KATERE BI PRIŠLO ZARADI UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI KATEREGA KOLI DRUGEGA SPLETNEGA MESTA, DOSTOPNEGA PREK POVEZAVE S TEGA SPLETNEGA MESTA, VKLJUČNO S (A BREZ OMEJEVANJA NA) KAKRŠNOKOLI FINANČNO ALI POSLOVNO ŠKODO IN KAKRŠNOKOLI IZGUBO PROGRAMOV ALI PODATKOV V VAŠEM SISTEMU ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJ ALI V KATEREM DRUGEM SISTEMU, KLJUB TEMU, DA JE BIL Renault Trucks SASU NA MOŽNOST TAKŠNIH ŠKOD IZRECNO OPOZORJEN.

Renault Trucks SASU v nobenem primeru ni odgovoren za kakršnokoli uporabo, ki ni dovoljena ali je v nasprotju s temi pogoji, ter krši pravice tretjih oseb.

Renault Trucks SASU ne daje nobenega jamstva, niti ne zagotavlja zastopanja v kakršni koli obliki na katerem koli drugem spletnem mestu, na katero bi lahko dostopali s tega spletnega mesta. Ta jamstva in/ali zastopanja so na voljo izključno zaradi praktičnosti in v nobenem primeru ne pomenijo, da Renault Trucks SASU prevzema ali sprejema kakršnokoli odgovornost glede vsebine ali uporabe teh drugih spletnih mest.

Informacije na tem spletnem mestu lahko vsebujejo sklice ali povezave na izdelke ali storitve Renault Trucks SASU, ki v vaši državi niso predstavljeni oziroma niso na voljo. Točnost teh informacij torej ni zagotovljena. Takšni sklici ne pomenijo, da namerava Renault Trucks SASU napovedati prihod teh izdelkov, storitev itd. v vašo državo. Za vse dodatne informacije o razpoložljivih izdelkih, storitvah itd. ali za naročilo slednjih se obrnite na lokalnega prodajalca.

3/ Vsa sporočila in informacije, ki jih uporabniki na kakršenkoli način posredujejo na spletno stran, bodisi prek elektronske pošte bodisi drugače, in vsebujejo podatke, komentarje ali predloge, se obravnavajo kot informacije javnega značaja, ki jih ne ščitijo nobene lastniške pravice. Posledično bodo Renault Trucks SASU in njegove podružnice tovrstne informacije lahko uporabljali v vse namene, vključno za reproduciranje, razkrivanje, prenos, objavo in širjenje. Poleg tega bo Renault Trucks SASU lahko svobodno uporabljal vse ideje, zamisli, strokovno znanje in tehnične informacije v sporočilih, ki jih uporabniki posredujejo spletnemu mestu, in sicer v katerikoli namen, med drugim za razvoj, proizvodnjo in trženje izdelkov.

4/ Slike oseb ali krajev, ki so prikazane na tem spletnem mestu, so bodisi last Renault Trucks SASU bodisi uporabljene z njegovim dovoljenjem. Uporaba teh slik s strani uporabnika spletne strani ali s strani katerekoli druge osebe je prepovedana, razen če Splošni pogoji ali besedilo na spletni strani uporabo izrecno dovoljujejo. Vsakršna nedovoljena uporaba teh slik lahko predstavlja kršitev zakonodaje in predpisov, ki se nanašajo na avtorske pravice, tržne znamke, varstvo pravice do zasebnosti ter oglaševanje in komuniciranje.

5/ Tržne znamke, logotipi in prepoznavni znaki (skupaj “blagovne znamke”), prikazani na tem spletnem mestu, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke, ki so last Renault Trucks in tretjih oseb. Nobena navedba na tem spletnem mestu se ne sme razlagati kot podelitev licence v kakršni koli obliki ali kakršne koli pravice za uporabo ene ali več blagovnih znamk brez pisnega dovoljenja njenega lastnika ali lastnikov. Vsakršna uporaba blagovnih znamk ali kakršnihkoli drugih informacij, ki so predstavljene na tem spletnem mestu, je strogo prepovedana, razen če jo Splošni pogoji izrecno dovoljujejo. Renault Trucks SASU namerava svoje pravice intelektualne lastnine uveljavljati z vsemi razpoložljivimi pravnimi sredstvi, vključno s sodnimi postopki.

Renault Trucks SASU ni preveril vseh spletnih mest, ki so povezana s tem spletnim mestom, in ne odgovarja za njihovo vsebino. Uporabnik dostopa do povezanih zunanjih spletnih mest in vseh drugih mest na lastno odgovornost.

6/ Renault Trucks SASU si pridržuje pravico, da pričujoče Splošne pogoje kadarkoli spremeni ali posodobi. Te spremembe in posodobitve so za uporabnike strani zavezujoče, zato morajo redno pregledovati to rubriko in se prepričati, da ravnajo v skladu s Splošnimi pogoji, kot so objavljeni na tem mestu.

KOLOFON

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting