Zasebnost

Off

Renault Trucks že več kot desetletje prodaja tovornjake z vgrajeno komunikacijsko tehnologijo. Naš cilj je strankam zagotoviti zmogljiva in zanesljiva orodja ter jih podpirati s telematskimi storitvami za optimizacijo njihovih dejavnosti.

V tem digitalnem kontekstu je družba Renault Trucks vedno posvečala posebno pozornost varstvu podatkov, vključno z osebnimi podatki.

Za družbo Renault Trucks je GDPR - Splošna uredba o varstvu podatkov - le še en korak v procesu, ki se je začel v zgodnjih osemdesetih letih.

V vseh teh letih je družba Renault Trucks izpolnjevala vse svoje regulativne obveznosti, zlasti tiste, ki se nanašajo na zaporedne spremembe zakona št. 78-17 iz leta 1978 o informacijski tehnologiji, podatkovnih datotekah in državljanskih svoboščinah.

Od leta 2009, čeprav ni bilo obvezno, ima družba Renault Trucks pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov, ki je odgovoren za zagotavljanje skladnosti s predpisi na tem področju.

To je bil tudi del politike skupine Volvo, za katero je varstvo osebnih podatkov bistvenega pomena.

Od leta 2013 je varstvo osebnih podatkov sestavni del politike IT, ki je zavezujoča za vse zaposlene in ponudnike storitev (ta politika je priložena notranjim pravilom).

Družba Renault Trucks si že več let prizadeva, da bi v okviru stalnih zavzetosti za varstvo osebnih podatkov od svojih ponudnikov storitev in podizvajalcev pridobila enako zavezo, ter zagotavlja uporabo svojih pravil na tem področju.

Prihod uredbe GDPR (25. maj 2018) le še krepi politiko varnosti podatkov, ki ji družba Renault Trucks namenja pozornost že dlje časa. Pristop družbe Renault Trucks je zdaj dopolnjen z novimi funkcijami:

  • Izvajanje novega upravljanja, ki ga vodi pooblaščenec za varstvo podatkov.
  • Opredelitev repozitorija dokumentacije, ki vsebuje direktive o različnih kategorijah osebnih podatkov ter postopke, ki so bolj prilagojeni njegovemu poslovanju.
  • Zaščita osebnih podatkov zahteva tudi močno varnost IT, za katero je bil razvit notranji nadzor, ki zagotavlja optimalno raven varnosti.

Družba Renault Trucks zagotavlja varnost osebnih podatkov vseh (partnerjev, strank in zaposlenih).

Za več informacij o uporabi osebnih podatkov v skupini Volvo kliknite tukaj

Za več informacij o pravici posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, kliknite tukaj.