Share

Sporočila za javnost

RENAULT TRUCKS ŽE TRETJE LETO ZAPORED Z OCENO "GOLD" ECOVADIS

1

Renault Trucks je ponovno prejel zlato oceno za zavezanost k družbeni odgovornosti podjetij (CSR), ki jo podeljuje neodvisni organ Ecovadis. Francoski proizvajalec se uvršča med prvih 5 odstotkov najuspešnejših podjetij.

Renault Trucks je že tretje leto zapored dosegel zlati status, ki ga je neodvisni organ Ecovadis podelil podjetjem, zavezanim k družbeni odgovornosti. Ecovadis je ocenil 75.000 mednarodnih podjetij po 21 merilih, razdeljenih v štiri kategorije: delo in človekove pravice, trajnostna naročila, poslovna etika in okolje. Številne pobude družbe Renault Trucks so prispevale k njenemu uspehu pri tej reviziji, zlasti v zadnjih dveh kategorijah.

Okolje: trajna prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2

Zmanjšanje emisij CO2 je jedro dejavnosti Renault Trucks, tako v smislu zmogljivosti kot tudi energetske učinkovitosti vozil, ki jih proizvaja:

§  Renault Trucks v svoji tovarni v Normandiji v Blainville-sur-Orne proizvaja serijo popolnoma električnih in ogljično nevtralnih tovornjakov.

§  Da bi na svojih lokacijah omejil emisije toplogrednih plinov, Renault Trucks izvaja energetske preglede, implementira akcijske načrte in je v svojem oddelku za nepremičnine zaposlil inženirja za optimizacijo energije.

Za podporo krožnemu gospodarstvu Renault Trucks razvija lastno integrirano verigo za recikliranje in ponovno uporabo delov težkih tovornih vozil. To zavezo priznava tudi ocena Ecovadis.

Poslovna etika: obvezno usposabljanje za vsakogar

Renault Trucks svoje poslovanje opravlja integritetno, s spoštovanjem mednarodnih predpisov in kodeksa ravnanja skupine Volvo, ki ji pripada. Družba je vzpostavila redne, obvezne tečaje usposabljanja o tem kodeksu in boju proti korupciji. Poleg tega so bila z akcijskimi načrti kartirana in ublažena korupcijska tveganja.

Nenazadnje, z namenom ozaveščanja in omejevanja tveganj vdorov in uhajanja podatkov, Renault Trucks organizira redna izobraževanja o kibernetski varnosti in zaščiti podatkov.

Izvedene pobude in napredek so Renault Trucks omogočile doseči rezultat 68/100. Francoski proizvajalec je tako med prvih 5% najbolje ocenjenih podjetij.